Ψιλό γαζί με τον "μεγάλο περίπατο" - Τον ξαναβάζουν από την πίσω πόρτα τάχα για τον κορονοϊό

-

Την παράταση της δυνατότητας δήμων και περιφερειών για λήψη προσωρινά περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας και αύξησης εκείνων για την εξυπηρέτηση πεζών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021 έναντι 30/11/2020 που ίσχυε, προτείνει με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, ουσιαστικά ως χατήρι στο δήμαρχο Αθηναίων και τα μεγάλα σχέδιά του για τον "περίπατο", ο οποίος όμως ακυρώθηκε απο το Συμβούλιο της Επικρατείας!

Κατ' ουσίαν πρόκειται για την επέκταση της ρύθμισης που είχε ψηφιστεί στις 21/5/2020 και έδινε το δικαίωμα στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής Δήμων και Περιφερειών να απαγορεύουν την κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες οδούς, αυξάνοντας παράλληλα τους διαθέσιμους χώρους για πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους προς ήπια μορφή μετακίνησης, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός. Και η τροπολογία εμφανώς προσπαθεί να παρακάμψει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η κατάθεση της εν λόγω τροπολογίας την ημέρα εξελίξεων για τον Μεγάλο Περίπατο, πάντως, έχει πυροδοτήσει στους διαδρόμους της Βουλής έντονες συζητήσεις ότι φωτογραφίζει την Αθήνα, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι πολύ πιθανό να γίνει δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος.

Αναλυτικά η τροπολογία έχει ως εξής:

«Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλονται ως μέτρα πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα και ρυθμίσεις αύξησης του χώρου για την εξυπηρέτηση των πεζών και των μετακινούμενων με ήπιες μορφές μετακίνησης. Με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου ή της οικείας περιφέρειας, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α ́ 57) και του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), και ύστερα από μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητάς τους, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ΑμεΑ. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας. Οι αποφάσεις της περίπτωσης αυτής ισχύουν μέχρι 28.02.2021».

Ο συγχρωτισμός που επιτάθηκε

Ο "Μεγάλος Περίπατος" αν και επιβλήθηκε χωρίς να τηρηθούν διαδικασίες με πρόσχημα τον περιορισμό της πανδημίας, ουσιαστικά όχι μόνον δεν περιόρισε τον κίνδυνο, αλλά τον επέτεινε, γιατί προκάλεσε μεγαλύτερη κίνηση, καθυστερήσεις και αυξημένο συγχρωτισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει το "μεγάλο" έργο  "ως στερούμενο εξουσιοδοτικού ερείσματος" και ακυρώνει και την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών με τίτλο "Επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19", που αφορά στην ολοκλήρωση και ανάδειξη του "μεγάλου περιπάτου", καθώς και την απόφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών 179/21.8.2020 με την οποία παρατάθηκε η ΚΥΑ και αφορά στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και της Πλάκας.

Το ανώτατο δικαστήριο, με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 9 Οκτωβρίου, απορρίπτει την ουσιαστικά  προσχηματική επίκληση του κινδύνου της πανδημίας στην οποία βασίστηκε ο δήμος Αθηναίων προκειμένου να εφαρμόσει τον "μεγάλο περίπατο". Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, "τα θεσπιζόμενα με την προσβαλλόμενη απόφαση μέτρα, μολονότι ρητώς αναφέρεται σε αυτήν ότι ελήφθησαν κατ' επίκληση επιτακτικών λόγων δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, δεν συνιστούν πράγματι μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων και μέσων μεταφοράς, δηλαδή επί σκοπώ άμεσης και επιτακτικής ανάγκης αποφυγής του κινδύνου εμφάνισης της νόσου και περιορισμού της διάδοσής της, αλλά αποτελούν αμιγώς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά την έννοια του ΚΟΚ".

Πρόφαση η μείωση του συγχρωτισμού, καθαρά κυκλοφοριακό το μέτρο

Το ΣτΕ ορίζει ότι οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου "δεν αίρουν τον χαρακτήρα των προσβαλλόμενων ρυθμίσεων ως αμιγώς κυκλοφοριακών, ούτε τις καθιστά μέτρα επιβαλλόμενα λόγω επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση του Covid-19, δυνάμενα να εύρουν έρεισμα στις προαναφερθείσες εξουσιοδοτικές διατάξεις". Επισημαίνει δε ότι "με τις διατάξεις αυτές παρασχέθηκε στους οικείους υπουργούς η εξαιρετική αρμοδιότητα να λαμβάνουν τα απολύτως αναγκαία και επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όχι όμως και να προβαίνουν, επ' ευκαιρία αυτής, σε ρυθμίσεις οι οποίες, και αν ήθελε ακόμα θεωρηθεί ότι μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του συγχρωτισμού και την τήρηση των αποστάσεων (όπως αναφέρεται στο πρακτικό της Επιτροπής), δεν υπαγορεύθηκαν, πάντως, από τους ανωτέρω λόγους εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης και, κατά συνέπεια, δύναται να θεσπισθούν με τήρηση των πάγιων νομοθετικών διατάξεων".

Λίγο προτού δημοσιευθεί η απόφαση, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης είχε παραδεχθεί ότι  το έργο "βγήκε και δεν βγήκε", λέγοντας χαρακτηριστικά "έχω φάει πάρα πολύ μεγάλο ξύλο για τον 'μεγάλο περίπατο'". Την επομένη ημέρα, μάλιστα, επαναλάμβανε στην «Καθημερινή» ότι το έργο ήταν «πιλοτικό» και οι «παρεμβάσεις προσωρινές», υποστηρίζοντας πως «με τη δοκιμαστική εφαρμογή των παρεμβάσεων θα βγάλουμε συμπεράσματα, τα οποία θα αξιοποιηθούν».

 

Η δημοσιογραφία για να είναι αδέσμευτη-ανεξάρτητη πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τους αναγνώστες. Πρόκειται για κανόνα αποδεδειγμένης ισχύος. Εάν πιστεύετε ότι το SLpress.gr προσφέρει κάτι ξεχωριστό, ότι αξίζει να επιβιώσει και να βελτιωθεί, ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ το.