Ετικέτα: Black Friday

Συνταγματική αναθεώρηση με εκπτώσεις Black Friday

Η αναθεώρηση του συντάγματος, που θεωρείται από όλες τις πολιτικές ηγεσίες ως πενιχρή, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μια, και με χαρακτηριστικές εκπτώσεις, α...