Ετικέτα: PISA

Ελληνικό σχολείο: Δραματικές αποτυχίες και θριαμβευτικές εξαιρέσεις

Η δημοσίευση της τελευταίας τριετούς έρευνας (2018) του διεθνούς εκπαιδευτικού προγράμματος PISA, που διεξάγει ο ΟΟΣΑ σε 16χρονους μαθητές από 78 χώρες, εδραιώνει δραματικά...