Ετικέτα: Walking Dead

Η παρακμή της αμερικανικής Δημοκρατίας – Μία βαθιά διχασμένη κοινωνία

« αποφεύγουν τα δεσμά ηθών και συστημάτων, οικογενειακών αρχών και ταξικών αντιλήψεων ή και, έως ένα βαθμό, εθνικών προκαταλήψεων… Αναζητούν τη γενεσιουργό αιτία των πραγμάτων, ο...