Ιβάνκα, το επικοινωνιακό όπλο του Τραμπ!

-
1

https://www.youtube.com/watch?v=IOcCgGJZhYQ