Τσιμού, η άγνωστη ιστορία του νοτιοαμερικάνικου πολιτισμού

-
145

Η Chan Chan ήταν πρωτεύουσα του αρχαίου πολιτισμού των Τσιμού. Αποτελούσε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής. Ο πολιτισμός των Τσιμού που έζησε σε αυτό το μέρος, χαρακτηριζόταν από εφευρετικότητα. Κεραμικά σκεύη και άλλα έργα τέχνης έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα.