Η κατασκευή της υδρογείου σφαίρας την δεκαετία του 1950

-
86
Η κατασκευή της υδρογείου σφαίρας την δεκαετία του 1950

Η υδρόγειος σφαίρα είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δεν έλειπε από κανένα παιδικό δωμάτιο. Η χρήση του με τον καιρό είναι σπανιότερη, παλαιότερα όμως πολλές βιοτεχνίες κατασκεύαζαν τους μικρούς και μεγάλους σφαιρικούς χάρτες. Όπως και αυτό το εργοστάσιο την δεκαετία του 1950, όπου εργάτες κατασκεύαζαν τις υδρόγειους σφαίρες.