Η Νιγηρία καλλιεργεί λαχανικά εκτός εδάφους

-
121

Η επιχειρηματίας Angel Adelaja έχει δημιουργήσει την πιο πρωτότυπη μονάδα παραγωγής στην Νιγηρία. Το εργοστάσιό της παράγει λαχανικά, τα οποία δεν καλλιεργούνται στο έδαφος. Σε αυτή την μονάδα δεν υπάρχουν στρέμματα ούτε χώμα. Η τεχνική που ακολουθείται είναι η Υδροπονία, με την μονάδα να καλλιεργεί κάθε είδους λαχανικά.