Η ζωή δεν σταμάτησε στο Τσέρνομπιλ

-
115

Μετά την καταστροφή του Τσέρνομπιλ η ανθρώπινη δραστηριότητα στη γύρω περιοχή απαγορεύτηκε. Αυτό δεν εμπόδισε ωστόσο τα ζώα και την άγρια φύση να εγκατασταθούν στην περιοχή όπου υπάρχουν ραδιενεργά απόβλητα. Ο βιολόγος Timothy Mousseau μελετά τις μόνιμες επιπτώσεις της ακτινοβολίας στη χλωρίδα και την πανίδα του Τσέρνομπιλ.