Η ιαπωνική κουλτούρα στο Λονδίνο του 1960

-
77

Οι ιαπωνικές παραδόσεις και ο πολιτισμός ήταν έντονα στοιχεία στο Λονδίνο του 1960. Τα παραδοσιακά εστιατόρια, η τέχνη του οριγκάμι και ο ιαπωνικός χορός, επέμβεναν στον βρετανικό πολιτισμό, δημιουργώντας κάτι διαφορετικό.