Η ιστορία του χρυσού

-
8

Ο χρυσός είναι εξαιρετικά σπάνιος. Έχει υπολογιστεί ότι όλος ο χρυσός που συγκεντρώθηκε στην ανθρώπινη ιστορία μπορεί να χωρέσει άνετα σε ένα κουτί διαστάσεων 21 κυβικών μέτρων.