Μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας του 1956

-
74

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας στο Παρίσι αποτελεί μια συνεχώς διευρυνόμενη συλλογή βιβλίων, χειρόγραφων, χαρτών και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων που λειτουργεί αδιαλείπτως από τον 15ο αιώνα. Το ντοκιμαντέρ Toute la mémoire du monde δημιουργήθηκε από τον επιφανή γάλλο σκηνοθέτη Alain Resnais το 1956 και είναι μια εκπληκτική ξενάγηση στην βιβλιοθήκη πριν από την ψηφιακή εποχή.