Ο Έλληνας που μιλάει 32 γλώσσες

-
16
Ο Έλληνας που μιλάει 32 γλώσσες

Ο Ιωάννης Οικονόμου εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μεταφραστής. Αν και κατέχει μια θέση με κύρος, δεν επαναπαύεται. Ο ίδιος μιλάει 32 γλώσσες. Ανήκει σε μια πολύ μικρή και ειδική ομάδα ανθρώπων που έχουν την ικανότητα να αποκτήσουν ευχέρεια σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Οικονόμου, δεν υπάρχει ιδιαίτερο κόλπο ή εύκολος τρόπος να κατακτήσεις τη γνώση σε τόσες γλώσσες, παρά να ξεκινήσεις να ασχολείσαι συστηματικά με αυτές.