Πόλη της Ευρώπης μοιράζεται σε δύο χώρες

-
114

Η πόλη του Baarle βρίσκεται στο Βέλγιο. Ή στην Ολλανδία. Ή και στις δύο χώρες της Ευρώπης! Η συγκεκριμένη πόλη μοιράζεται στη μέση, με την μίση να ανήκει στο κράτους του Βελγίου και την άλλη μισή στην Ολλανδία. Πολλοί δρόμοι, σπίτια και καταστήματα είναι κυριολεκτικά χωρισμένα στη μέση, προκαλώντας έκπληξη.