Τι κέρδισαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις από το ναζισμό

-
22

Ο καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γιώργος Μαργαρίτης, αναλύει την λεηλασία των εργατικών και αγροτικών εισοδημάτων από τη ναζιστική Γερμανία αλλά και τους τοπικούς οικονομικούς κυρίαρχους. Μια παραγωγή της Infowar Productions.