ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Τοπαλίδης Χάρης

Ο Χάρης Τοπαλίδης είναι διδάκτωρ Οικονομικών επιστημών. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Στατιστική (ΜΑ) και Οικονομικά (ΜΑ) στο City University of New York (ΗΠΑ). Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στις χρηματοπιστωτικές αγορές της Ελλάδας και άλλων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από υψηλόβαθμες τραπεζικές θέσεις. Διετέλεσε Σύμβουλος σε Ελληνική Τράπεζα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και σε επιχειρήσεις. Υπηρέτησε ως μέλος σε Δ.Σ. εταιρειών, εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και στο Δ.Σ. Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΕΠΙ). Δίδαξε σε ελληνικά ΑΕΙ και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Η παγκόσμια κρίση της Ευημερίας: Η βιώσιμη ανάπτυξη στη μετάβαση από τη βιομηχανική στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης» (Εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 2012).