ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Τσιλιώτης Χάρης

Ο Χάρης Τσιλιώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μεταπτυχιακό και διδακτορικό στη Νομική Σχολή της Χαϊδελβέργης στο Συνταγματικό και Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο. Πρώην ειδικός σύμβουλος στην Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και πρώην μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συγγράψει πάνω από 60 μελέτες στα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά για θέματα Συνταγματικού, Διοικητικού, Δημοσίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Αρθρογραφία