ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Μάρδας Δημήτρης

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Μαρτίου του 1955. Από το 1956 είναι εγκατεστημένος στη Θεσσαλονίκη. Μετά τις πτυχιακές τους σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γαλλία στα πάν/μια Paris I-Panthéon Sorbonne και Paris II-Panthéon. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Paris II-Panthéon. Ασχολήθηκε με το χονδρεμπόριο παιχνιδιών από το 1982-1992. Από το 1992 ως και το 1994 εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, στη Γενική Διεύθυνση της Εσωτερικής Αγοράς. Από το 2000 ως τις αρχές του 2002 ήταν Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και από τα τέλη του 2002 ως τα μέσα του 2004 ήταν Δ/νων Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου. Το 2015 ορίστηκε αν. υπουργός Οικονομικών και στα τέλη του 2015 ως τα τέλη του 2016 ορίστηκε Υφυπουργός Εξωτερικών. Εκλέχθηκε ως βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2015. Είναι καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.