ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρέλης Γιώργος

Ο Γιώργος Σωτηρέλης είναι καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων (ως προϊστάμενος του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών) στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Τεκμηρίωσης (ECPRD). Είναι επίσης πρόεδρος του Ομίλου «Αριστόβουλος Μάνεσης». Έχει δημοσιεύσει έξι επιστημονικές μονογραφίες, ένα πολιτικό δοκίμιο (Ποια Αριστερά;) και μεγάλο αριθμό επιστημονικών και πολιτικών άρθρων καθώς και συμβολών σε συλλογικούς τόμους.

Αρθρογραφία