ΘΕΜΑ

Ερωτήματα και απαντήσεις για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος

Ερωτήματα και απαντήσεις για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, Γιώργος Τσιτσιλιάνος

Έντονος προβληματισμός υπάρχει σχετικά με το πως θα διαμορφωθεί η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Απρίλιο στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Η μέση τιμή της χονδρικής του Φεβρουαρίου ήταν 73,58 €/Mwh, ενώ τις πρώτες 15 ημέρες του Μαρτίου η τιμή είναι στα 73,84 €/Mwh. Η ζήτηση της χώρας μας σε ενέργεια δεν υπερβαίνει τα 6 Gw.

Το ενεργειακό μείγμα στην Ελλάδα διαμορφώνεται ως εξής: Το φυσικό αέριο αποτελεί το 36,88%, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν το 32,39%, οι εισαγωγές ενέργειας το 21,65%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 5,31% και ο λιγνίτης το 0,21%. Οι υψηλές σχετικά θερμοκρασίες έχουν συγκρατήσει την ζήτηση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Η αποθήκευση του φυσικού αερίου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, και αυτός είναι ο ουσιαστικός λόγος που οι τιμές του φυσικού αερίου παραμένουν χαμηλά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου με αναφορά τις τιμές TTF (Title Transfer Facility) στο Ολλανδικό χρηματιστήριο κυμαίνονται στα 26 €/Mwh περίπου. Οι δε εκτιμήσεις των ευρωπαίων αναλυτών είναι της λογικής ό,τι οι τιμές θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, εφόσον δεν διαταραχθεί η ζήτηση προμήθειας.

Αυτό που οφείλουν να γνωρίζουν οι καταναλωτές είναι ότι η τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια καθορίζεται από την Βασική τιμή, προσθέτοντας ή αφαιρώντας την χρέωση του Μηχανισμού Διακύμανσης (δηλαδή την ρήτρα προσαρμογής) και προσθέτοντας το πάγιο.

Η χρέωση του Μηχανισμού διακύμανσης εξαρτάται από την χονδρική τιμή της Mwh στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας. Ο κάθε πάροχος με βάση κάποιες παραμέτρους, όπως είναι ο συντελεστής προσαύξησης α , το άνω όριο Lu, το κάτω όριο Ld και έχοντας ως εργαλείο ένα μαθηματικό τύπο (δεν χρειάζεται να τον αναφέρουμε) σε συνάρτηση με την τιμή της Mwh, καθορίζει το κόστος χρέωσης του Μηχανισμού Διακύμανσης.

Συγκεκριμένα: Αν η χονδρική τιμή της Mwh που προκύπτει από το χρηματιστήριο ενέργειας υπερβαίνει το άνω όριο Lu, τότε ο καταναλωτής πληρώνει ένα επιπλέον ποσό στη βασική τιμή. Αν η τιμή της Mwh βρίσκεται μεταξύ του κάτω ορίου Ld και του άνω ορίου Lu, ο καταναλωτής πληρώνει μηδέν στην βασική τιμή. Και αν η χονδρική τιμή της Mwh είναι χαμηλότερη από το κάτω όριο Ld, τότε αφαιρείται ένα χρηματικό ποσό από την βασική τιμή.

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Προβλέπεται ότι η χονδρική τιμή της Mwh, θα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και χαμηλότερα από το κάτω όριο Ld. Αυτό προφανώς δεν συμφέρει τους παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος. Το αν θα αφαιρεθούν χρήματα από την βασική τιμή ή όχι εξαρτάται από την λογική που ο κάθε πάροχος έχει θέσει τις παραμέτρους, δηλαδή τον συντελεστή προσαύξησης α, το άνω όριο Lu και το κάτω όριο Ld. Επομένως δημιουργούνται ασάφειες ως προς τις τιμές που προσφέρουν οι πάροχοι στους καταναλωτές, αφού ο κάθε πάροχος εφαρμόζει την δική του κερδοφόρα λογική, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν τις παραμέτρους που έχει θέσει ο ίδιος. Επιπλέον χρησιμοποιούν και διάφορα “τρικ”.

Για παράδειγμα, ένα “τρικ” είναι ότι ένας πάροχος δίνει 0,10827 €/Kwh για τις πρώτες 500 Kwh ενώ ένας άλλος πάροχος, έστω (Χ), δίνει χαμηλότερη τιμή από τα 0,10827 €/Kwh για τις πρώτες 101 Kwh, και στη συνέχεια το κόστος του τιμολογίου το αυξάνει. Ωστόσο, αυτό δεν αναφέρεται και επομένως ο καταναλωτής πέφτει στην παγίδα που του έχει στήσει ο (Χ) πάροχος.

Όσον αφορά για το σταθερό μπλε τιμολόγιο, που προσφέρεται από πολλούς παρόχους τουλάχιστον για έξι μήνες, αυτοί γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό που θα κυμανθεί το κόστος της Mwh το επόμενο χρονικό διάστημα. Δίνουν μία αρκετά καλή τιμή στους καταναλωτές, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι θα έχουν ένα σταθερό υπερκέρδος στο πέρας της κάθε σύμβασης. Αυτός είναι και ο λόγος που οι πάροχοι διαφημίζουν σε μεγάλο βαθμό το σταθερό μπλε τιμολόγιο, γιατί εξασφαλίζουν σταθερό κέρδος για το επόμενο χρονικό διάστημα, εξισορροπώντας τις πιθανές απώλειες από τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια. Ας σκεφτούμε: Όταν η τιμή της χονδρικής της Kwh τον Μάρτιο ήταν περίπου στα επτά λεπτά ποιο είναι το κέρδος των παρόχων όταν δίνουν προσφορά στο σταθερό μπλε τιμολόγιο το ελάχιστο στα εννιά λεπτά;

Για να αποφεύγονται οι ασάφειες ως προς το κόστος των τιμολογίων, τα υπερκέρδη των παρόχων και οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ των παρόχων το ευνοϊκότερο γι’ αυτούς τιμολόγιο, η λύση είναι μία: Όλοι οι προμηθευτές να εφαρμόσουν ίδιες τιμές στις παραμέτρους α, Lu, Ld. Με αυτό τον τρόπο οι πάροχοι και οι καταναλωτές θα παίξουν με ίσους όρους.

Προτείνουμε στο Υπουργείο Ενέργειας να επανεξετάσει το όλο θέμα της κοστολόγησης των τιμολογίων των παρόχων, και να υιοθετήσει το συντομότερο νέες τιμές των παραμέτρων ανάλογα με τη χονδρική τιμή, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ των παρόχων την συμφερότερη γι’ αυτούς τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.