ΑΦΙΕΡΩΜΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γ. Κασίδης (Φάρμα Ελασσόνας): Βιοαέριο από αγροτικά απόβλητα

Γ. Κασίδης (Φάρμα Ελασσόνας): Βιοαέριο από αγροτικά απόβλητα, Φίλης Καϊτατζής

Στην συνέντευξη με τον Γιώργο Κασίδη – ενός εκ των ιδιοκτητών αδερφών Κασίδη της “ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ” , συμμετείχε και ο Χρήστος Βαΐτσης, υπεύθυνος λειτουργίας της μονάδας βιοαερίου “ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ”.

-Η μονάδα βιοαερίου, δική σας επένδυσης αν δεν κάνω λάθος, από πού προμηθεύεται υλικό για παραγωγή ενέργειας και πως σχετίζεται με τις εγκαταστάσεις της μονάδας παραγωγής τυποποιημένου κρέατος;

Η μονάδα βιοαερίου μας θα βρίσκεται σε οριστική λειτουργία αρχές του 2024. Η εταιρεία “ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Α.Ε.”, βρίσκεται στο 33ο χλμ. Π.Ε.Ο.(παλαιά εθνική οδός) Λάρισας – Ελασσόνας, στη Τ.Κ. Μεσοχωρίου, στη Δ.Ε. Ποταμιάς, στον Δήμο Ελασσόνας, στην Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση αποβλήτων από αγροκτηνοτροφικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια, κτηνοτροφικές μονάδες προβάτων, ελαιουργεία, χυμοποιεία, τυροκομεία, σφαγεία, λύματα από βιομηχανίες τροφίμων, ενσιρώματα ενεργειακών καλλιεργειών και υπολείμματα άλλων καλλιεργειών (όπως αμπέλι, καλαμπόκι, κλπ).

Γίνεται εκμετάλλευση της εκλυόμενης θερμότητας από τα καυσαέρια της μηχανής, για χρήση σε νερά πλυσίματος της εγκατάστασης. Στην πράσινη φιλοσοφία της επιχείρησης περιλαμβάνεται και η μείωση των αποβλήτων και την ανακύκλωση (με την χρήση του βιοαερίου στον κύκλο ζωής) την χρήση νέων τεχνολογιών συσκευασίας (paperseal) και αντικατάσταση του πλαστικού που χρησιμοποιείται στα θερμοδιαμορφούμενα, με μείωση του μέχρι και 70% .

Γιώργος Κασίδης ιδιοκτήτης ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.

-Ποια είναι τα οφέλη από την λειτουργία της μονάδας βιοαερίου, ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οικονομικά;

 • Απαλλάσσει μεταξύ άλλων τις κτηνοτροφικές μονάδες από: επιπλέον κόστη επένδυσης και λειτουργίας, αναποτελεσματικών στην πράξη, βιολογικών καθαρισμών, από το υπάρχον κόστος διαχείρισης των αποβλήτων.
 • Βελτιώνει την κτηνιατρική ασφάλεια. Η αναερόβια χώνευση ευνοεί την ελεγχόμενη υγιεινή της χωνευμένης πρώτης ύλης, προκειμένου να είναι κατάλληλο για τη χρήση του ως λίπασμα, αφού αυτό παστεριώνεται στη μονάδα βιοαερίου πριν διατεθεί στους αγρούς.
 • Μειώνει το κόστος της διατροφής των ζώων, που όπως είναι γνωστό αντιστοιχεί περίπου το 70% του κόστους της κτηνοτροφικής μονάδας, μέσω δωρεάν λιπάσματος.
 • Απελευθερώνει διαθέσιμο χώρο στις κτηνοτροφικές μονάδες, δίνοντας έτσι δυνατότητα επέκτασης τους.
 • Το παραγόμενο λίπασμα είναι ένα πολύτιμο εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και θρεπτικούς οργανισμούς, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στα εδάφη με τον συνηθισμένο εξοπλισμό εφαρμογής των υγρών λιπασμάτων, σε σχέση με το ακατέργαστο ζωικό λίπασμα-κοπριά.
 • Εξοικονομεί χρήματα για τους αγρότες μειώνοντας το κόστος λίπανσης (για τον μέσο Έλληνα αγρότη το κόστος μειώνεται κατά 40% τουλάχιστον). Μία μικρή μονάδα βιοαερίου παράγει ποσότητα (σαν δωρεάν παραπροϊόν), αρκετή ώστε να καλύψει την οργανική λίπανση 4.000 περίπου στρεμμάτων.
 • Η επένδυση επιστρέφει κατά το μεγαλύτερο μέρος στην χώρα, αφού το 65% περίπου του κόστους κατασκευής γίνεται από ελληνικές τεχνικές εταιρείες.
 • Μειώνει την εξάρτηση της χώρας από τα ακριβά εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Βοηθά στην σταθεροποίηση του ηλεκτρικού δικτύου. Οι μονάδες βιοαερίου, παράγουν 8.000 ώρες το χρόνο ηλεκτρικό ρεύμα, αποτελώντας έτσι μονάδες βάσης σταθεροποίησης του ηλεκτρικού δικτύου.
 • Αυξάνει την απασχόληση εργατικού δυναμικού. Μια επένδυση βιοαερίου, εκτός από το μόνιμο προσωπικό, το οποίο είναι συνήθως 4-5 άτομα μέσης και ανώτερης μόρφωσης δημιουργεί και εποχιακές θέσεις εργασίες, προερχόμενες από τον τόπο εγκατάστασης.
 • Καθαρίζει κυριολεκτικά ολόκληρες περιοχές από ό,τι οργανικό απόβλητο παράγεται. Η τεχνολογία των μονάδων βιοαερίου, αποτελεί την μοναδική δοκιμασμένη λύση, η οποία μετατρέπει τα ρυπαντικά οργανικά απόβλητα σε ρεύμα, θερμότητα, και λίπασμα, προσφέροντας μοναδική λύση στο αιώνιο πρόβλημα και αναβαθμίζει άμεσα την ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων.
 • Μειώνει τις οσμές. Με την αναερόβια χώνευση μειώνονται δραστικά οι οσμές των κτηνοτροφικών αποβλήτων έως και κατά 80%.
 • Προκαλεί περιβαλλοντικό όφελος, λόγω μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ενδεικτικά, για κάθε τόνο επεξεργασμένων αποβλήτων, εξοικονομούνται 0,090 τόνοι ισοδυνάμου CO2.

Στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπου δεν είναι εφικτή η ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου, το βιοαέριο οδηγείται στον πυρσό καύσης εκτάκτου ανάγκης (πυρσός αφανούς φλόγας με injection) όπου γίνεται καύση του παραγόμενου αερίου με ασφαλή τρόπο.

Μονάδα βιοαερίου Φάρμας Ελασσόνας.

-Από την παραγόμενη ενέργεια θα πουλάτε και σε άλλες επιχειρήσεις;

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, εκχέεται απ’ ευθείας στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα (βάσει υπογεγραμμένης σύμβασης) για πώληση σε άλλη εταιρεία. Από την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται δεν ηλεκτροδοτούνται οι εγκαταστάσεις μας.

Χρήστος Βαϊτσης υπεύθυνος λειτουργίας μονάδας βιοαερίου ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.

-Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για απόσβεση της επένδυσης της μονάδας βιοαερίου και γιατί δεν επιλέξατε κάποια άλλη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας;

Η απόσβεση της επένδυσης προβλέπεται, με τα υπάρχοντα δεδομένα, να γίνει στα 7-8 χρόνια. Η γεωγραφική περιοχή των βιομηχανικών σφαγείων “ΦΑΡΜΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ” έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επένδυση για τη δημιουργία μονάδας βιοαερίου. Πρώτον, διότι η ίδια η μονάδα μας παράγει μεγάλο όγκο πρώτων υλών πλούσιων σε οργανικές ενώσεις με υψηλή απόδοση σε βιοαέριο και δεύτερον, σε κοντινές αποστάσεις υπάρχει έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα αλλά και διαφόρων ειδών μονάδες (τυροκομικές μονάδες, οινοποιία, ελαιοτριβεία κ.α) οι οποίες αντίστοιχα παράγουν μεγάλες ποσότητες οργανικών αποβλήτων εξασφαλίζοντάς μας έτσι τη απαιτούμενη για συνεχή λειτουργία ποσότητα πρώτων υλών. Στην ουσία, οι 2 παραπάνω λόγοι δικαιολογούν την επιλογή του Βιοαερίου ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας, καθώς όλες οι υπόλοιπες αξιοποιήσιμες πηγές (π.χ. Φωτοβολταϊκά, Αιολική Ενέργεια, κλπ.) δεν μπορούν να διαχειριστούν οργανικά υποπροϊόντα.

-Πείτε μας για την καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής κρέατος

Στην καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής κρέατος της εταιρίας μας, παράγονται συσκευασμένα μέρη και τεμάχια βοοειδών/ αιγοπροβάτων/αμνοεριφίων/χοιρινών, τα οποία προέρχονται από σφάγια βοοειδών/αιγοπροβάτων/αμνοεριφίων/χοιρινών. Τα σφάγια που χρησιμοποιούνται ως Α’ ύλη προέρχονται από την εγχώρια κτηνοτροφία για ότι αφορά στα αμνοερίφια και στα αιγοπρόβατα και από την εγχώρια κτηνοτροφία και το εξωτερικό για ότι αφορά στα βοοειδή και χοιρινά. Τα παραγόμενα προϊόντα διατίθενται προς πώληση: στην εγχώρια αγορά (συμβάλλοντας στην προώθηση της τοπικής κτηνοτροφίας – αρνάκι, κατσικάκι ποπ Ελασσόνας) και σε χώρες του εξωτερικού.

Η εταιρία κάνει ανακύκλωση συσκευασιών αθροιστικά με την εταιρία Κασίδης Α.Ε. και παίρνει μέρος σε διάφορες δράσεις με οικολογικό αποτύπωμα. Η Φάρμα Ελασσόνας συντάσσεται πλήρως με τη στρατηγική ‘’From farm to fork’’ για ένα βιώσιμο μέλλον. Ο Όμιλος επενδύει συνεχώς αναπτύσσοντας μια πρότυπη καθετοποιημένη διάταξη έχοντας ιδιόκτητους στάβλους, δυο σφαγεία (με το τυποποιητήριο κάτω από την ίδια στέγη εξασφαλίζοντας στο μέγιστο την ασφάλεια του καταναλωτή), μια μονάδα επεξεργασίας κρεάτων, ιδιόκτητο στόλο φορτηγών και υποκαταστήματα στις δύο μεγάλες πόλεις (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), εξασφαλίζοντας την διανομή στον τελικό καταναλωτή με γνώμονα την ασφάλεια αυτού.

Εσωτερικό μονάδας τυποποίησης φάρμα Ελασσόνα.