Ο δρόμος προς τη βιομηχανική ανάπτυξη και ο ΣΕΒ

Ανδρονόπουλος Μάκης
389
Ο δρόμος προς την βιομηχανική ανάπτυξη και ο ΣΕΒ, Μάκης Ανδρονόπουλος

«Ο δρόμος προς την ευημερία και την κοινωνική συνοχή περνάει από μια ισχυρή μεταποιητική βάση, που προσθέτει σημαντική αξία, την ταχύτερη ανάπτυξη παραγωγικών δικτύων με επιχειρήσεις όλων των μεγεθών γύρω από τη μεταποίηση» επισημαίνει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο SPECIAL REPORT για τη Μεταποίηση, τονίζοντας ότι «η απασχόληση στην μεταποίηση είναι κυρίως πλήρους απασχόλησης και με ψηλότερες αμοιβές (περίπου +25%)» κάνοντας ταυτόχρονα αντίστιξη με τη μερική απασχόληση που στο σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας ανέρχεται στο 20,3%, ενώ στη μεταποίηση στο 7,6%.

Με την εξαίρεση ότι κάποιοι θα έβαζαν πρώτα την «κοινωνική συνοχή» από την απρόσωπη ευημερία, η θέση αυτή είναι προφανής, όπου άλλωστε και η στρατηγική που εισηγείται ο ΣΕΒ για την «ανάπτυξη της μεταποίησης και των αλυσίδων αξίας που υποστηρίζει μπορεί - και πρέπει - να γίνει παράλληλα με την πλήρη αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων που προσφέρουν άλλοι κλάδοι στην οικονομία, όπως είναι ενδεικτικά για τη χώρα μας ο τουρισμός και το εμπόριο».

Εμείς εδώ όμως θα θυμηθούμε ότι η ελληνική βιομηχανία υπέφερε από την πολιτική ραφιών και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Το φαινόμενο έχει υποχωρήσει κάπως λόγω της κρίσης. Παρά την αισθητή αποβιομηχάνιση (ποιος ξεχνάει τις αρπαχτές των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που έμειναν βιομηχανικά κουφάρια στη βόρεια Ελλάδα) και παρ' ότι σήμερα η μεταποίηση δυσκολεύεται να βρει ταχύ βηματισμό βελτίωσης της συνεισφοράς της στο ΑΕΠ από 9,6% στο 12%, παραμένει σημαντική με 85% συμμετοχή στις εξαγωγές προϊόντων (90% με καύσιμα), με 12% βελτίωση το 2018 (στο 17% με καύσιμα) και πάνω από 220 εξαγωγικούς προορισμούς. Επίσης με επενδύσεις πάνω από 26 δισ. ευρώ ακόμα και μέσα στην κρίση (2008+), ενώ οι επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού το 2018 αυξήθηκαν 16% σε σχέση με το 2017.

Ο ΣΕΒ επισημαίνει μεταξύ άλλων πως «τελικά χάνουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κάθε φορά που μια μεγάλη επένδυση στη μεταποίηση δε γίνεται ή όταν μια μεγάλη επιχείρηση με διεθνείς δραστηριότητες διακόπτει την τοπική παραγωγή της. Όταν μια μεγάλη μεταποιητική επιχείρηση αποχωρεί από την Ελλάδα, κλείνει ο δρόμος ανάδειξης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ομοίως, όταν μια μεγάλη επένδυση παρακάμπτει τη χώρα, πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις χάνουν μια ευκαιρία να αναπτυχθούν».

Με επιστημονικοφανή τρόπο

Εμείς θα συμπληρώναμε πως τι ίδιο συμβαίνει κι όταν πουλάς τη βιομηχανία σου σε funds για να χτίσουν πάνω της πυραμίδες. Εννοείται πως ο ΣΕΒ έχει δίκιο στα παραπάνω, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε γιατί φτάσαμε έως εδώ. Ποιοι, πώς και με ποιους χρεοκόπησαν τη χώρα, ποιοι ανέλαβαν να τη σώσουν και με ποιο τρόπο και ποιοι πλήρωσαν το βαρκάρη για να βγούμε απέναντι. Το να επαναδιατυπώνεις μια πραγματικότητα με επιστημονικοφανή -άρα αποστασιοποιημένο- τρόπο και αποδίδοντας τα λάθη και τις παραλήψεις στο απρόσωπο σύστημα ή έστω γενικά στο πολιτικό, δεν παράγεις προστιθέμενη αξία για την κοινωνική συνοχή και ευημερία.

Ιδιαίτερα εάν έχουν περάσει δεκαετίες που ήταν πάνω στο τραπέζι και το μαχαίρι και το πεπόνι. Όμως, τότε, όλοι αγόραζαν σαπάκια και τα έκαναν φούσκες στα Ενημερωτικά Δελτία του Χρηματιστηρίου και σήκωναν δισεκατομμύρια (αποταμιεύσεις των εργαζομένων) για να γίνουν τι; … βίλες στη Μύκονο, καταθέσεις στην Ελβετία κ.ο.κ. Συνεπώς, στη μεταμνημονιακή φάση πρέπει όλοι να κρατάμε μικρό καλάθι και ο ΣΕΒ με τις δυνατότητες που έχει, χρειάζεται να ανοίξει περισσότερο προς την κοινωνία και τις ανάγκες της, όχι θεωρητικά, στην πράξη.

Το δόγμα πως μόνο εμείς παράγουμε θέσεις εργασίας, αλλά γι' αυτό θέλουμε λιγότερους φόρους και περισσότερα κίνητρα, δεν είναι πειστικό. Όσοι ζήσαμε τα κίνητρα και τα θαλασσοδάνεια της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου που άφησε προβληματικές τις 30 μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας στο κράτος, διατηρούμε επιφυλάξεις, παρά την καλή μας θέληση.

Τα 10 θέλω του ΣΕΒ

«Στις ανεπτυγμένες χώρες υπάρχει μια στενή, συμβιωτική, σχέση παραγωγής και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η σχέση αυτή συνοδεύεται από μια ικανότητα μετασχηματισμού των αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάπτυξης σε ανταγωνιστικά και ελκυστικά προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας» λέει ο ΣΕΒ και προτείνει 10 μέτρα:

1. 30% συνδυαστική μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις (φόρος κερδών και ασφαλιστικές εισφορές).
2. Οριζόντια επενδυτικά κίνητρα (υπερ-αποσβέσεις ή/και επιταχυνόμενες αποσβέσεις), ειδικά για τεχνολογικό εξοπλισμό και γραμμές παραγωγής για τις ανάγκες του Industry 4.0 και ενσωμάτωσης καινοτομίας.
3. Σημαντική μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.
4. Απλοποίηση αδειοδότησης (ειδικά της περιβαλλοντικής) αλλά και κατάργηση αδειοδοτήσεων βάση όχλησης.
5. Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης μέσα από την ψηφιοποίηση των διαδικασιών αλλά και κατάρτιση των δικαστών σε οικονομικά και επενδυτικά θέματα.
6. Ταχεία αναδιάρθρωση σύμφωνα με το Μοντέλο Στόχου (Target model) και θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την εφαρμογή νέας δομής, περιλαμβανομένης της δυνατότητας διμερών συμφωνιών και εισαγωγών ενέργειας.
7. Ολοκλήρωση εγχωρίων και διεθνών συνδέσεων (πχ νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Ιταλία). Ανταγωνιστικό κόστος με μείωση επιβαρύνσεων στην βιομηχανία, ενδεικτικά κατάργηση διάκρισης μέσης τάσης (€5/MWH) και διαμόρφωση ΕΦΚ στο επίπεδο υψηλής τάσης (€2,5/MWH), εξορθολογισμός τελών δικτύων, κτλ.
8. Πλήρως λειτουργικό και συνεκτικό, προ-πτωχευτικό και πτωχευτικό πλαίσιο, για την υπέρβαση της αρνητικής κληρονομιάς της κρίσης.
9. Αναμόρφωση κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και αναπτυξιακοί νόμοι) ώστε να δίδονται βάσει κριτηρίων απόδοσης και παραγωγικής μεγέθυνσης και όχι βάσει δαπανών.
10. Up-skilling και re-skilling με δεξιότητες που προσφέρουν πλεονέκτημα στην 4η βιομηχανική επανάσταση.

Τι νομοθέτησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Πάντως ο ΣΕΒ τονίζει ότι πρόσφατα νομοθετήματα, που βασίζονται σε προτάσεις του ΣΕΒ, αναμένεται να συνεισφέρουν θετικά στη βιομηχανική ανάκαμψη:
• Νέος νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις (αναμένεται σύντομα η κατάθεση στη Βουλή) με ενδιαφέροντα φορολογικά κίνητρα αν και οι χρόνοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης παραμένουν προβληματικοί.
• Υπερ-αποσβέσεις 200% για επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση (άμεση αξιοποίηση)
• Υπερ-εκπτώσεις 150% για προσλήψεις αλλά και επιδότηση εισφορών κάτω των 25 ετών (άμεση αξιοποίηση)
• Υπερ-εκπτώσεις 130% για δαπάνες R&D, κίνητρο ευρεσιτεχνίας (100% φορολογική απαλλαγή) αλλά και φοροαπαλλαγές για τη συγκέντρωση κεφαλαίου προς R&D (άμεση αξιοποίηση)
• Διευκόλυνση διάθεσης επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών του Ν4399/2016 (άμεση αξιοποίηση)
• Κίνητρα για κέντρα κοινών υπηρεσιών – shared service centres (σε διαδικασία ψήφισης)
• Έκδοση ΠΔ για χρήσεις γης (άμεση αξιοποίηση)
• Απλοποίηση αδειοδότησης μέσα από την κατάργηση άδειας εγκατάστασης σε περιοχές που διαθέτουν χρήσεις γης αλλά και απλούστερες διαδικασίες για μεταλλευτικές επιχειρήσεις (άμεση αξιοποίηση)
• Νέο καθεστώς για φορολογικές αποθήκες – τελωνειακές αποθήκες – ελεύθερες ζώνες (άμεση αξιοποίηση)
• Νέο πλαίσιο εταιρικών μετασχηματισμών (ψηφισμένο αλλά με εκκρεμότητες δευτερογενούς νομοθεσίας)
• Εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανίας και εφοδιαστικής αλυσίδας (σε διαδικασία ψήφισης)
• Απλοποίηση λειτουργίας επιχειρηματικών πάρκων (σε διαδικασία ψήφισης)

Είναι συνεπώς εμφανές, -άσχετα με το αν τα συστημικά μέσα ενδιαφέρονται μόνο για τον ΕΝΦΙΑ της γιαγιάκας-, πως ο μεταρρυθμιστικός οίστρος της κυβέρνησης βαίνει συνεχώς αυξανόμενος μετά τη σχετική απελευθέρωσή της από τον βραχνά του Μνημονίου, καθώς επίσης ότι ακούει και πράττει. Είναι από τα παραπάνω επίσης εμφανές ότι η καταστροφολογία της Νέας Δημοκρατίας δεν ευσταθεί (βλέπε 4ο μνημόνιο, έξοδος στις αγορές και πολλά άλλα) και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση γνωρίζει, αλλά τηρεί σιγήν ιχθύος γι΄ αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ας ελπίσουμε τώρα που ο ΣΕΒ της δώρισε ένα σημαίνον στέλεχος θα διορθώσει τον πολιτικό λόγο προς το ουσιαστικότερο…

ΥΓ: Εντυπωσιάστηκα από το εν λόγω REPORT του ΣΕΒ όταν πρόσεξα στο κάτω μέρος την εξής επισήμανση: «Οι απόψεις στην παρούσα είναι των συγγραφέων και όχι απαραίτητα του ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει η έκθεση».!... Oh Lord.

Η δημοσιογραφία για να είναι αδέσμευτη-ανεξάρτητη πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τους αναγνώστες. Πρόκειται για κανόνα αποδεδειγμένης ισχύος. Εάν πιστεύετε ότι το SLpress.gr προσφέρει κάτι ξεχωριστό, ότι αξίζει να επιβιώσει και να βελτιωθεί, ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ το.
  • Οι απόψεις που αναφέρονται στο κείμενο είναι προσωπικές του αρθρογράφου και δεν εκφράζουν απαραίτητα τη θέση του SLpress.gr
  • Απαγορεύεται η αναδημοσίευση του άρθρου από άλλες ιστοσελίδες χωρίς άδεια του SLpress.gr. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των 2-3 πρώτων παραγράφων με την προσθήκη ενεργού link για την ανάγνωση της συνέχειας στο SLpress.gr. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίσουν νομικά μέτρα.