Ετικέτα: Βυζαντινή Αυτοκρατορία

Κάμαχον: Ηρωική άμυνα, νυκτερινή έφοδος εξευτελισμός Ισλάμ

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εκμεταλλεύτηκε τον αραβικό εμφύλιο πόλεμο που έφερε στην εξουσία τη δυναστεία των Αβασιδών. Ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ε’ ο Ίσαυρος ανέκτησε περιοχές...

Ίχνη από βυζαντινά νομίσματα στην Ιερά Σινδόνη;

Ίχνη που πιθανώς σχετίζονται με βυζαντινά νομίσματα έχουν εντοπιστεί πάνω στην επιφάνεια της Ιεράς Σινδόνης, η οποία ο θρύλος θέλει να είναι το σάβανο...

Μόνο 7 επιζώντες Άραβες… Οι Βυζαντινοί εκδικούνται στην Σικελία

Η μάχη στο Καλταβουτούρο της Σικελίας είναι μια από τις λιγότερο γνωστές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αλλά και από τις πλέον καταστροφικές για τους Άραβες...

Βεράτι: Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τσακίζει τους υπερφίαλους Γάλλους

Το Βεράτι της σημερινής Αλβανίας ανήκε για αιώνες στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ερευνητές το ταυτίζουν με την αρχαία ελληνική Αντιπάτρεια, ενώ οι Βυζαντινοί ονόμαζαν την...

Σφαγή: Ο Αλέξιος Κομνηνός αφανίζει τους τουρκογενείς Πατσινάκες

Μετά την καταστροφική ήττα στο Μαντζικέρτ το 1071, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία παρέπαιε. Η άνοδος στον θρόνο ανίκανων αυτοκρατόρων και οι εμφύλιες συγκρούσεις που ακολούθησαν,...

Κωνσταντινούπολη 1147, το Βυζάντιο εξευτελίζει τους Γερμανούς

Η Β’ Σταυροφορία άρχισε το 1145 σε απάντηση της κατάληψης της Έδεσσας της Μεσοποταμίας από τους μουσουλμάνους. Επικεφαλής τάχθηκαν ο Γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος Η’...

Οι Βυζαντινοί τσακίζουν τους Λατίνους... Μια "έξυπνη" νίκη στην Αρκαδία

Η μάχη στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου στα Σκορτά της Αρκαδίας, στις 9 Σεπτεμβρίου 1320, αποτελεί μια από τις ελάχιστα γνωστές, αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες...

Η καταλυτική ήττα του Βυζαντίου που έκανε τους Οθωμανούς κράτος

Η οθωμανική κατάκτηση της βυζαντινής Μικράς Ασίας δεν υπήρχε αποτέλεσμα κάποιας καταλυτικής μάχης τύπου Μαντιζκέρτ. Άλλωστε στις αρχές του 14ου αι. η Βυζαντινή Αυτοκρατορία...

Βαθύς Ρύακας… Απόλυτος αιφνιδιασμός και εξόντωση Παυλικιανών

Η μάχη του Βαθέος Ρύακος είναι μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες της βυζαντινής ιστορίας. Αντίπαλοι ήταν από τη μια η Αυτοκρατορία και από την...

Ρώσοι και Βούλγαροι στον ιστό της βυζαντινής αράχνης

Ο Νικηφόρος Φωκάς για να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική απειλή στα βόρεια σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κάλεσε σε βοήθεια τον Ρώσο ηγεμόνα Σβιατοσλάβο. Αυτός δέχτηκε...