ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Μπίτσιος Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος είναι πρέσβης ε.τ. Σπούδασε Νομικά και Οικονομικά στο πανεπιστήμιο της Λωζάννης. Ως διπλωμάτης έχει υπηρετήσει στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ, στην πρεσβεία της Άγκυρας και του Λονδίνου. Την περίοδο 2004-2009 υπηρέτησε στο Διπλωματικό Γραφείο του Πρωθυπουργού και την περίοδο 2009-2014 διετέλεσε διευθυντής του Ιδιαίτερου και του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Δημοκρατίας. Την περίοδο 2015-2020 διετέλεσε εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ.

Αρθρογραφία