ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Σωτηρέλη-Παπαδοπούλου Σιμόνη

Η Σιμόνη Σωτηρέλη-Παπαδοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει πτυχίο από τη Νομική του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακό στην "Πολιτική και Διαδίκτυο" από το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ίδιου Πανεπιστημίου.