Οι Κούρδοι πολεμουν για τον Ελληνισμό, πολεμώντας για τις εστίες τους

Λυγερός Σταύρος
461

Υπάρχουν τρία μέτωπα. Η Συρία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Αν κλείσει το μέτωπο της Συρίας και την Κύπρου, μετά θα έρθουν και προς την Ελλάδα. Αν κολλήσει η Τουρκία στην Συρία, δηλαδή δεν έχει μια εύκολη νίκη θα το ξανασκεφτεί, πριν έρθει προς την Ελλάδα.