Διεθνή πανεπιστήμια δίνουν ραντεβού στη Σάμο για τη δημοκρατία και την τεχνολογία

-
43
Διεθνή πανεπιστήμια και φορείς δίνουν ραντεβού στη Σάμο για τη δημοκρατία και την τεχνολογία

Μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, τον τουρισμό της και τα εξωστρεφή της πανεπιστήμια παρουσιάζουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί κύρους της Ευρώπης, αλλά και από άλλα σημεία του πλανήτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, το United Nations University, το Eυρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας, το University  of Agder, το Aυστριακό πανεπιστήμιο DUK και άλλοι, συμπράττουν σε μία συνεχιζόμενη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για το E/ΟpenGov και μάλιστα το Government3  που ενσωματώνει σειρά καινοτόμων ερευνών και εφαρμογών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το ECI ειδικώς, έχει την ευθύνη της ενότητας ‘Δημοκρατία και Τεχνολογία’ καθ’ όδόν προς ένα εστιασμένο διεθνές κάλεσμα, που θα υλοποιηθεί το 2020, στην χώρα που γέννησε την Δημοκρατία.

Από 1-5 Ιoυλίου στο Καρλόβασι της Σάμου (Samaina Inn Hotel), θα επιχειρηθεί η προαγωγή της γνώσης στον τομέα του ICT – governance. Πρόκειται για το 6º Διεθνές Summer School- ‘opengov2019’- Technologies and Applications for Government 3.0, με επίκεντρο τις νέες τεχνολογίες και τις προκλήσεις που αυτές φέρουν στην Διακυβέρνηση και στην Δημοκρατία.

Eιδικοί όροι ισχύουν για την κάλυψη των τελευταίων θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν την σχετική ανακοίνωση εδώ.