Ετικέτα: Σάββας Ρομπόλης

Τι θα συμβεί εάν δεν πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τα ρομπότ

Οι νέες τεχνολογίες της ρομποτικής, των υπολογιστών και της τεχνητής νοημοσύνης, διευρύνουν την αυτοματοποίηση στην παραγωγική διαδικασία και αυξάνουν ως εκ τούτου το επίπεδο...

Οι ανισότητες μήτρα του νέου ασφαλιστικού - Κόντρα στις συστάσεις ΟΟΣΑ ο Μητσοτάκης

Παρά τις διακηρύξεις των κυβερνήσεων στην Ελλάδα και στα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, κατά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, για σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών δίκαιης...

ΕΕ λίγα για τους φτωχούς πολλά για τους ισχυρούς

Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις ημέρες μας στους κόλπους της Κομισιόν για το σχέδιο του μακροχρόνιου προϋπολογισμού 2021-2027 της ΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική...

Λίγα στους λίγους, πολλά στους πολλούς - Συνταγή διάλυσης της ΕΕ

Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις ημέρες μας στους κόλπους της Κομισιόν για το σχέδιο του μακροχρόνιου προϋπολογισμού 2021-2027 της ΕΕ, σύμφωνα με τη σχετική...

Κατεδάφιση Συντάξεων - Ασφαλιστικού

Εκρηκτικό το μείγμα από την δημογραφική γήρανση αλλά και την ελαστικοποίηση πλήρως των εργασιακών σχέσεων, για το ασφαλιστικό- συνταξιοδοτικό σε όλη την Ευρώπη και...

Σε τούνελ το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ευρώπη

Σ' όλες σχεδόν τις χώρες-μέλη της ΕΕ, το συνταξιοδοτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από ανισότητες, εσωτερικές αντιφάσεις και αδιέξοδα. Η κατάσταση αυτή έχει συμβάλλει στην αύξηση...

Η επόμενη δεκαετία εγκυμονεί νέα οικονομική κρίση για την Ελλάδα

Η ελληνική οικονομία, κατά την προηγούμενη δεκαετία 2009-2019, με την εφαρμογή των μνημονίων και των πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης-λιτότητας, μεταμορφώθηκε, όπως προκύπτει εκ του...

Το τοπίο στο ασφαλιστικό μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας

Η μνημονιακή νομοθεσία (2010-2016) στην Ελλάδα για την κοινωνική ασφάλιση δεν δημιούργησε μόνο εννοιολογικές συγχύσεις (π.χ. το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ορίζεται ως δημοσιονομικό αντί...

Τα ρομπότ στον δρόμο του μεταξιού

Ο ρόλος της εργασίας στην διαδικασία παραγωγής περιορίζεται σημαντικά και ταυτόχρονα υφίσταται σοβαρές μεταβολές κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Αντίστοιχα, κατά την...

Κρίση και στασιμότητα στην αγορά εργασίας

Διατηρείται η κρίση και η στασιμότητα στην αγορά, τόσο στον εργασιακό βίο όσο και στα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά. Στο τραπέζι της συζήτησης η νομιμοποίηση της...