Η κατασκευή μηχανών στις αρχές του 20ου αιώνα

-
133

Η κατασκευή μηχανών ήταν μια από τις πιο σημαντικές παραγωγές του 20ου αιώνα. Στο βίντεο παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθούσε η Morris Motors για την κατασκευή μιας μηχανής, αλλά και οι διαφορετικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται για αυτήν.