Η φυλή των Zuni επανενώνεται με τη γη της

-
58

Ο Jim Enote, ένας παραδοσιακός αγρότης Zuni και σκηνοθέτης του A:shiwi A:wan Museum and Heritage Center, συνεργάζεται με καλλιτέχνες της φυλής Zuni για να δημιουργήσει χάρτες που φέρνουν μια τοπική φωνή και προοπτική πίσω στη γη τους, αντισταθμίζοντας τις δυτικές αντιλήψεις του τόπου αμφισβητώντας τα αυθαίρετα όρια που επιβάλλονται στον κόσμο των Zuni.