Ταξίδι μέσα σε ένα ενεργό ηφαίστειο

-256


+100%-

Επιστήμονες μας οδηγούν σε ένα εντυπωσιακό ταξίδι μέσα σε ένα ενεργό ηφαίστειο.  Προσπαθούν να συλλέξουν δείγματα λειωμένης λάβας στο Όρος Nyiragongo του Κονγκό. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν στη μελέτη του πυρήνα της γης.

bookmark icon