ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Κατσανέβας Θεόδωρος (1947-2021)

Ο Θεόδωρος Κατσανέβας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα οικονομίας, εργασιακών σχέσεων, απασχόλησης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. Έχει πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Warwick και διδακτορικό από το London School of Economics. Έχει συγγράψει περισσότερα από τριάντα επιστημονικές μελέτες και βιβλία, ορισμένα από τα οποία διδάσκονται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και πολλά άρθρα στο επιστημονικό του αντικείμενο και για διάφορα θέματα. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Διοικητής του ΙΚΑ (1985-87), του ΟΑΕΔ (1981-85), βουλευτής (1989-2004) και συνεργάτης των περιοδικών Αντί και Οικονομικός Ταχυδρόμος.